Aktuality

Datum: 13. 4. 2023 | Počet fotografií: 0

20. 3. 2023 - Kam za kulturou?

3. 6. 2023 - Velkokapacitní a nebezpečný odpad 2023

Datum: 11. 2. 2023 | Počet fotografií: 0

Dotace pro seniory

V případě vašeho zájmu vám pomohou pracovníci MAS SKCH Luže

odkaz na první krok - dotazník:

https://www.masskch.cz/projekty-mas/nova-zelena-usporam-light/2-dotaznik/

 

Informujeme občany, že počátkem února (termín bude upřesněn) proběhne avizované kácení a prořez jasanů, jde celkem asi o 30 plných kubických metrů. Po obdržení cenové nabídky a po předběžném odhadu množství dřeva nabízí Obecní úřad Lozice toto dřevo za orientační cenu 1200/plný kubický metr, tedy 4500-5000 Kč/strom. Ke každé koupi bude sepsána smlouva, stromy budou předem označeny a bude dohodnuta nejzazší lhůta zpracování dřeva a vyklizení daného prostoru. 

Pokud máte zájem, kontaktujte nás, a to do 26. 1. 2023. 

ou.lozice@tiscali.cz nebo osobně ve čtvrtek na OÚ.

21. 1. 2023 - Vodění Jidáše

Vážení občané, informujeme, že: 

1) od 1. 2. 2023 bude možné na OÚ Lozice nechávat ověřovat listiny a podpisy na listichách. Prosíme, abyste nám, alespoň zpočátku, vždy tuto žádost avizovali 1-2 dny předem. 

2) Informujeme, že od 5. 1. 2023 budeme vybírat poplatky za svoz a sběr odpadu. Cena bude v roce 2023 činit 850,-/osobu s TP nebo rekreační objekt, jak bylo odhlasováno na ZO 9. 12. 2022 a jak bylo vyvěšeno společně s vyhláškou. Polplatky je možné hradit hotově na OÚ účetní nebo na účet obce (VS - č.p.). Částku lze rozdělit do dvou splátek. 

3) Nezapomeňte na voličské průkazy, pokud nebudete v době voleb v obci. Informace viz aktuality níže. 

23. 12. 2022 - Veselé Vánoce Vám všem!

28. 11. 2022 -

19. 11. 2022 - Mikulášské překvapení SDH

12. 11. 2022 -

12. 11. 2022 - Mobilní rozhlas - na zkoušku

Vážení a milí lozičtí,
už před časem jsme pro vás zprovoznili mobilní rozhlas. Chcete-li mít i vy důležité informace přímo a hned, přidejte se k nám a registrujte se pomocí adresy  lozice.mobilnirozhlas.cz .
Lze též stáhnout mobilní aplikaci propojenou s Vaším účtem.
Pokud si nevíte rady, zastavte se za námi, pomůžeme Vám. Vaše BM

11. 11. 2022 - POZOR!!! Datové schránky...

Upozorňujeme VOLIČE, že v lednové prezidentské volbě je třeba, aby trvale bydlící v Lozicích VČAS A SPRÁVNĚ zažádali o voličské průkazy, pokud nebudou přítomni (ale budou se chtít voleb účastnit). 

O průkazy je nutné žádat osobně s OP, či písemně - buď žádostí s ověřeným podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky. V případě, že víte, že budete v době těchto voleb nepřítomni, kontaktujte nás. 

Děkuji, BM

7. 11. 2022 - Adventní trhy Chroustovice

6. 6. 2022 - Noc kostelů

Pozor, senioři jsou v ohrožení!

Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice. Vstoupili jsme proto do úzké spolupráce s provozovatelem informační linky 1188, společností Conectart. 

Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že pachatel se prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených okolností a časové tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“ nepochybuje o tom, že senior v obavě o své vnouče na vyjednávání a podvod přistoupí.

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné situace například po autonehodě. Nutně potřebuje peníze většinou v desítkách tisíc korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, protože je například v nemocnici nebo na služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. 

Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým nátlakem a neodkladností provedení lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti situace.

Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného, který se měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit na finančním vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého jazyka či rozrušení nemůže příbuzný mluvit.

Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své finanční prostředky. Zažívá existenční problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy bývají fatální.

Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:

"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."

Z přehledu statistik vyplývá, že každoroční škody podvodného jednání uplatňovaného na seniorech přesahují desítky milionů korun. Významnější pokles byl zaznamenán pouze v roce 2020, kdy byl celý svět paralyzován počínající pandemií a projevilo se to právě i v poklesu páchané kriminality

 

https://www.policie.cz/clanek/pozor-seniori-jsou-v-ohrozeni.aspx

5. 5. 2021 - Očkování psů

Po uvolnění nákazových opatření (naštěstí v obvyklém čase) bychom provedli očkování ve Vaší obci  ve stejný čas a na obvyklých místech, jako každý rok.   V sobotu   22.5.2021      Lozice       u prodejny        7,30 – 7,50 , Doočkování proběhne     12.6.2021   u Betonu     v 8,00-8,30     Děkuji Dr Husák.

7. 4. 2021 - Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Vážení občané, 

informujeme Vás, že v pátek dne 21. 5. 2021 proběhne v 16:00 svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu zajištěný TS Hlinsko. Velká jarní očista garáží a kůlen se blíží :). 

20. 3. 2021 -

24. 9. 2022 - Milostivé léto

Vážení občané,

1. o víkendu ve dnech 20. 3. (od rána) a 21. 3. 2021 (do večera) proběhne ČIPOVÁNÍ VAŠICH POPELNIC. Žádáme vás, abyste v tuto dobu umístili vaše nádoby k chodníku (stejně jako při svozu) a aby tyto nádoby byly viditelně a trvale označeny číslem popisným. Čipem je v průběhu víkendu označí pan Ondráček. Prosíme, dokud nebudete mít na popelnici čip, neuklízejte ji. 

2. Dále informujeme, že ČEZ distribuce nebude v budoucnu informovat o odstávkách aj. pomocí letáků, ale elektronicky

Detailní návod najdete na samostatném listu brožury. Zákazník bude potřebovat datum narození nebo IČO a EAN kód, který najde na vyúčtování za elektřinu. Pak už jen navštíví www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde si zaregistruje, popř. zkontroluje kontaktní údaje pro zasílání upozornění,
a je hotovo.

3. Oznamujeme, že v průběhu března - dubna proběhne číslování hrobů, a to pomocí malých plastových štítků, které umístíme na zadní část náhrobku, konkrétně do pravého dolního rohu. Čísla budou pevně přilepena. Nedojde k narušení piety ani k vizuálnímu narušení hrobu či náhrobku. Děkujeme  za pochopení. 

S ohledem na přijatá vládní opatření a s ohledem na vývoj epidemie nejen na území Pardubického kraje, dojde s platností od 7.3.2021 k omezení veřejné dopravy.  

V autobusové dopravě dojde od tohoto data k přechodu na prázdninový letní provoz.

Jízdní řády budou po jejich schválení k dispozici na adrese: http://portal.idos.cz/Search.aspx?mi=2&c=7  

V železniční dopravě dojde od tohoto data k omezení některých spojů v rozsahu obdobném na podzim roku 2020.

Přehled omezení konkrétních vlaků bude k dispozici na stránkách Pardubického kraje: www.pardubickykraj.cz  

Tato opatření jsou zavedena s platností do 5.4.2021.