závěrečný účet obce za rok 2009

 

V Ý D A J E

 

Výdaje v Kč
----------------------------------------------------------------------------------------
Výdaje celkem : 2 204 887,59

z toho :

Běžné výdaje : 1 701 596,39

Kapitálové výdaje : 503 291,20Splátka úvěru : 128 000,-

Zůstatek nesplaceného úvěru : 364 000,-


Zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2009 561 334,34

Rozpočtové výdaje nebyly vyčerpány z důvodu neuskutečnění některých plánovaných
akcí, zejména oprav domu č.p. 14, které byly přesunuty na rok následující.

Dále byl na základě schválení zastupitelstva přijat úvěr ve výši 300 000,- Kč na projektovou dokumentaci kanalizace obce a rekonstrukci č.p. 14.