závěrečný účet obce za rok 2009

 

P Ř Í J M Y

 

Závěrečný účet - OBEC LOZICE

rok 2009

Příjmy v Kč
--------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy celkem : 2 223 577,85

z toho :

Daňové příjmy : 1 316 948,16

Nedaňové příjmy : 190 079,69


Přijaté dotace : 716 550,-


kanalizace projekt KÚ 175 000,-
kanalizace hospoda KÚ 200 000,-
dvůr hospoda KÚ 120 000,-
oprava erbu KÚ 15 000,-
správa obce KÚ 7 400,-
VPP Úřad práce 127 650,-
dotace volby KÚ 16 500,-


Rozpočtové příjmy nebyly naplněny v důsledku schodku v příjmech daňových ,
zejména ve snížení příjmů daně z příjmů právnických osob, DPH a daně z nemovitostí.