Závěrečný účet obce za rok 2005

 

V Ý D A J E

 

 

Text

Závěrečný účet v  Kč

Běžné výdaje :

1.413.737,10

Splátka úvěru :

128.000,00

Zůstatek nesplaceného úvěru :

576.000,00

Zůstatek ZBÚ k 31. 12. 2005

388.366,74

Celkem

1 542 737,10