Závěrečný účet obce za rok 2005

 

P Ř Í J M Y

 

 

Text

Závěrečný účet v  Kč

Daňové příjmy :

1.186.384,50

Nedaňové příjmy :

52.328,42

Kapitálové příjmy

Přijaté dotace :

142.264,00,-

Komunikace

140.000,00,-

Správa obce

2.264,00,-

Celkem

1.380.976,92